Eastern Mojave Vegetation Bentham's (1833) description of Salvia lanceolata  
 

 

Home Page
If you have a question or a comment about this photograph you may write to me at: tas4@schweich.com I sometimes post interesting questions in my FAQ, but I never disclose your full name or address.
  Lamiaceae Salvia lanceolata
94. S. lanceolata (Willd. Enum. Hort. Berol. 1. 37), caule herbaceo adscendente ramoso glabro, foliis petiolatis lanceolato-linearibus obtusiusculis vel acuminatis basi angustatus pubescentibus, junioribus incanis, floralibus lanceolato-subulatis calyce brevioribus, racemis simlicibus, verticillastris subifloris omnibus remotis, calycibus tubulosis striatus glabris, labio superiore integro dentibusque labii inferioris lanceolatis acutis, corollis calycem breviter superante, tubo incluso ventricoso, labio superiore recto, inferiore longiore lobis rotundatis, connectivis postice deflexis lineari-dilatatis longitudinaliter connatis, stylo breviter bifariam barbato.

S. reflexa. Horn. Enum. Hort. Hafn. 1. 34.
S. lanceaefolia. Poir. Dict. Suppl. 5. 49.
S. lanceolata. Jacq. Fil. Ecl. 1. 13. t. 13.
S. aspidophylla. Roem. et Schult. Syst. Mant. 1. 206.
S. trichostemmoides. Pursh! Fl. Am. Sept. 1. 19.
Hab. in America septentrionali: in Mexico Mocino et Sesse! in convalli Guanaxuatense Novae Hispaniae Humboldt et Bonpland, ad Missouri flumen Lewis et Clark! (h. s. c. et v. s. sp.)
Caules circiter pedales, glabri vel ad extremitatem ramorum tenuiter canopubescentes, ramis saepe racemos excedentibus. Folia 1-2-pollicaria, saepius oblongolinearia, nunc apice longe angustata, medio obscure et obtuse serrata, basi saepius longe angustata, in var. angustiora et glabriora. Verticillastri fere pollicem remoti, biflori vel rarius 2-4 flori. Calyces breviter pedicellati, striati, fructiferi valde aucti, basi inflati. Corolla coerulea, (cum calyce) vix 4-linearis.

Article records that use this photograph:

Other photos about Species or Lamiaceae Salvia lanceolata.

 


[Home Page]

Date and time this page was prepared: 5/10/2024 11:15:30 AM