Eastern Mojave Vegetation Bentham's (1833) description of Salvia uliginosa  
 

 

Home Page
If you have a question or a comment about this photograph you may write to me at: tas4@schweich.com I sometimes post interesting questions in my FAQ, but I never disclose your full name or address.
  Lamiaceae Salvia uliginosa
101. S. uliginosa (Benth. in Mus. Reg. Berol. MSS.), caule herbaceo erecto glabro vel villoso, foliis periolatis oblongo-lanceolatis acutis serratis basi angustatis glabris vel pubescentibus, floralibus membranaceis lato-ovatis acuminatis deciduis, racemis densis longe pedunculatis subramosis, verticillastris multifloris, calycibus campanulatis, labio superior subintegro dentibusque labii inferioris acuminatis, corollis calyce duplo longioribus, tubo subincluso ventricoso, labio superior extus pubescente recto, inferiore duplo longiore lobis rotundatis, connectivis postice deflexis lato-linearibus longitudunaliter connatis, stylo supra supra breviter barbato.
rufescens, caule foliorumque pagina inferiore rufo-pubescente,
Hab. in Brasilia: ad rivulos San Jose, Toropassa, &c. provinciae Rio Grande et in ulignosis prope Estancia do Salto Missionum Uruguaiensium A. de St. Hillaire! in uliginosis Brasilias meridionalis Sello! ad Buenos Ayres Parker! in sylvia caeguis ad viam a Minas ad Rio de Janiero A. de St. Hillaire! (h. s. sp. e Mus. Reg. Berol. et v. s. sp. in herb. St. Hil. et Parker, in herb. St. Hil.)
Caules 2-6-pedales, virgati, ramosi, obtuse tetragoni, sulcati, glandulosi, glabriusculi vel pilis articulatis villosi. Petiole breves. Folia 2-4-pollicaria, forma variabilia, nunc vix 3-4 lin. lata basi longe angustata, nunc fere pollicem lata basi cineata vel rarius rotundata, saepius profunde serrata, viridia, membranacea, subtus nervosa, glaberrima vel utrinque pubescentia, subtus uti calyces glandulis nigris crebris punctata, floralia membranacea, flavescentia, longe acuminata, ante anthesin saepius comosa, rarius fere abortiva, per anthesin decidua. Racemi 1-4 spicaeformes, pedunculati, a foliis caulinis longe distantes. Calyces subsessiles, glabri vel cano-pubescentes, striati vel laeves, incani, colorati vel virides, dentibus lato-ovatis vel ovato-lanceolatis, superiore integro 1-3-mucronato, inferiore plus minusve cuspidato, Corolla coerulea vel alba, magnitudine corollae S. polystachydis. Connectiva sub insertione calloso-dentata. Stylus subexsertus, lobis subulatis, superiore duplo longiore.
Species more plantarum uliginosarum valde variabilis, sed vix dividenda.

Article records that use this photograph:

Other photos about Species or Lamiaceae Salvia uliginosa.

 


[Home Page]

Date and time this page was prepared: 5/10/2024 11:15:30 AM